Redmine Admin

  • E-mail:
  • Zarejestrowany: 2014-05-27
  • Ostatnie połączenie: 2018-03-15

Projekty

  • Biblioteka (Programista, Zgłaszający, 2015-11-16)
  • Rezerwacje (Programista, Zgłaszający, 2016-06-24)
  • Yii - fx (Programista, Zgłaszający, 2016-02-07)
  • Yii - install (Programista, Zgłaszający, 2016-02-07)

Aktywność

Wprowadzone zagadnienia: 60

2018-03-04

11:08 kurs2018a Zadanie #204 (W toku): Projekt funkcjonalny
10:26 kurs2018a Zadanie #216 (Odpowiedź): Projekt "wycieczek po systemie"
Zaprojektować wycieczkę "person" po funkcjach systemu.
Opisać http://redmine.pwste.edu.pl/projects/kurs2018a/wiki/Us...
10:25 kurs2018a Zadanie #215 (Odpowiedź): Zdefiniować "persony"
Zdefiniować fikcyjne osoby, które będą testować UX
Opisać ich na stronie:
http://redmine.pwste.edu.pl/projects/ku...
10:21 kurs2018a Zadanie #212 (Odpowiedź): Przypadki użycia
Szkicowy opis scenariuszy działania użytkowników z systemem.
Uzupełnić dokumentację:
http://redmine.pwste.edu....
10:19 kurs2018a Zadanie #211 (Odpowiedź): Funkcjonalność (cele szczegółowe)
Zestawienie aktorów i celi jaki system powinien dla nich zrealizować.
Uzupełnić: http://redmine.pwste.edu.pl/project...
10:16 kurs2018a Zadanie #210 (Odpowiedź): Analiza interesariuszy
Spis aktywnych użytkowników (aktorów) i osób zainteresowanych systemem z innych względów (interesariusze). Uzupełnić ...
10:10 kurs2018a Zadanie #207 (Odpowiedź): Użytkownicy i korzyści
Zrobić krótki opis grup użytkowników do których kierujemy projekt.
Uzupełnić: http://redmine.pwste.edu.pl/projects...
09:52 kurs2018a Zadanie #205 (Odpowiedź): Kontekst
Zrobić krótki przegląd dostępnych w internecie rozwiązań tego typu….
Uzupełnić dokument:
http://redmine.pwste.edu...
09:46 kurs2018a Zadanie #204 (W toku): Projekt funkcjonalny
Zainicjowanie projektu, podział na podzadania, zainicjowani Wiki (http://redmine.pwste.edu.pl/projects/kurs2018a/wiki)
09:38 kurs2018a Edycja wiki: User_Journey_Map (#1)

Eksportuj do Atom